Telefonat në shitje

Vivax Point X1
100 EUR
Igma...