Telefonat në shitje

Vivax Point X2
130 EUR
Igma...