Telefonat në shitje

Vivax Point X2
125 EUR
Igma...