Gajtani ka marrëveshje për shitje më keste më këto banka:, BKT, Raiffeisen Bank, NLB