Telefonat në shitje

Apple iPhone 5s 16GB
85 EUR
Prishtinë, 10/31/2019
Ne rregull vetem fingerprint nuk i bon Iphone 5s sliver...
Apple iPhone 5s 16GB
65 EUR
En Mobile...
Apple iPhone 5s 16GB
60 EUR
Fita...