Shpall telefonin tënd për ta shitur


1. Modeli

Në fushën më poshtë shkruani modelin e telefonit që dëshironi ta shpallni. Filloni duke e shkrujtur modelin dhe më pas e zgjidhni nga lista që paraqitet aty

2. Çmimi

Shkruani çmimin e telefonit në Euro:
Info: Çmimi mesatarë në treg
* Kalkulimi merr parasysh vetem cmimet e shpallura ne 3 muajt e fundit


3. Përshkrimi

Përshkruani telefonin tuaj këtu:
Këshilla: Vizitorët zakonisht i kontaktojnë më shpesh shitësit që i përshkruajnë në detale: Sa kohë e keni përdor telefonin? A është i dëmtuar ose grithur? A ka ndonjë defekt? Sa zgjat bateria? A vjen diçka tjetër shtesë me telefon?

4. Fotot

Zgjidhni dhe publikoni disa foto të telefonit tuaj


5. Informatat kontaktuese


VEREJTJE: Ju lutem të keni parasysh se shpallja do të rishikohet nga ekipi i TelefoniYt.com para se të publikohet. Prandaj keni kujdes që përmbajtja e tekstit dhe fotot të jenë të sakta, korrekte, pa fjalë fyese dhe në përputhje me rregullat e portalit. Në të kundërtën shpallja juaj do të refuzohet.